Psykoterapi

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av mitt arbetssätt

Till min mottagning kommer personer med många olika tillstånd som de vill få hjälp med. Under det första mötet kan personen tex uttrycka sitt problem som att

 • jag måste prata med någon oberoende
 • mina relationer är trassliga
 • jag orkar inte med alla krav som ställs i mitt arbete
 • jag är stressad, har ont i kroppen och kan inte sova
 • jag har ingen lust med något längre, vill helst bara försvinna
 • jag orkar inte med de krav som min partner ställer på mej,
 • jag står inte ut med att alltid vara till för  alla andra
 • jag vill skilja mej
 • jag är så ensam
 • jag kan inte fatta de beslut jag måste fatta
 • jag får ångest när jag skall prata inför folk
 • jag förstår inte varför jag är rädd
 • jag oroar mej för framtiden
 • jag äter psykofarmaka och jag vill sluta med det
 • jag har försökt att gå ner i vikt men det är något som hindrar mej från att verkligen försöka
 • jag tycker inte om mej själv, jag tycker inte jag duger
 • jag har aldrig känt att någon verkligen har älskat mej

Många gånger klarar vi av våra problem själva genom att styra upp livet i banor som passar oss bättre. Ibland behöver vi få lite nya infallsvinklar och då kan en självhjälpsbok eller psykoterapeutkontakt på nätet räcka. Vi kan behöva mer stöd för att tex klara av val i arbetslivet och då kan coaching vara på sin plats. Vill man gå lite grundligare tillväga kan beteendeterapi passa där man får hjälp att fokusera på ett akut, konkret problem tex en fobi, tvångstankar och ångest. Då får man hjälp att lära sej -för individen-mer attraktiva beteenden.  Om det blir svårt att ändra beteenden kan det vara till hjälp att fokusera på de tankar och känslor som blir till hinder i förändringsprocessen. Då passar kanske kognitiv beteende terapi/KBT. Vill man däremot förstå sina svårigheter i ljuset av hela sitt liv, se hur aktuella problem är formade av historien, se hur våra tankar och känslor håller oss kvar i invanda beteenden som tenderar att upprepa sig i alla våra relationer så kan någon form av psykodynamisk psykoterapi  vara lämplig. Mitt förhållningssätt till de terapeutiska metoderna är att de skall hjälpa personen att få fatt i det den undviker, om så behövs förstå varför, arbeta med att acceptera dessa fakta och parallellt med detta arbeta för en förändring.

Det som förändras är de tankar, känslor och beteenden som hindrar personen från att ta vara på sig själv och  se på sig själv med tacksamhet mao vara nöjd med den man är.

Mitt förhållningssätt handlar vidare om att mötet mellan mej och den som vill gå i psykoterapi är ett möte mellan två människor och två specialister; en som är specialist på psykoterapi och du som specialist på dej själv. Båda påverkas och utvecklas av mötet. Hur framgångsrikt samarbetet blir beror inte minst på tilliten i mötet. Den optimala stämningen i terapirummet är spontanitet och lek. Det kan vara svårt att komma dit men det är ett mål att den som arbetar i en psykoterapi skall känna sej fri att experimentera med både tankar, känslor och beteenden. Målet med det psykoterapeutiska arbetet är att bli nöjd med den man är och se att man har förmåga att styra sitt liv i banor som personen själv uppfattar som mer tillfredsställande än de som är vid handen när man söker psykoterapi.

Samtalet är grunden för det psykoterapeutiska arbetet. Det psykodynamiska samtalet kretsar runt de motstridiga krafter inom individen som tex uttrycks i form av önskningar, värderingar, behov , känslor och kropps-sensationer.Dessa -ofta inte helt medvetna- motsättningar inom oss är ofta orsak till att personen söker sej till psykoterapi. Under samtalet identifieras, accepteras och bearbetas dessa motsättningar. För att effektivisera samtalet kompletteras mitt arbete med de olika metoder som räknades upp på föregående sida. Kroppsliga interventioner i form av övningar i kroppsmedvetenhet, avslappning och rörelser är tex viktiga komplement.

Konflikterna inom oss skapar  upprörande tankar, obehagskänslor och fysiska sensationer. Känslor och tankar är  nära förknippade med fysiska reaktioner både i muskulatur och i våra inre organ. Med detta  helhetsfokus på människan följer också en helhetssyn på metoder. Kroppsligt orienterade metoder som tex massage och rörelser påverkar tankar och känslor genom kroppen och psykoterapeutiska samtal påverkar kroppen genom förändrade tankar, känslor och beteenden.

De motstridiga känslor och impulser som –i upplevelsen av konflikten- kolliderar inom oss genererar affekter.  Affekter ser jag som energi som vi i det psykoterapeutiska arbetet skall värna om. Energin behöver individen behålla men den skall under arbetet ledas bort från att skapa självförebråelser för att istället användas till att bygga upp självkänslan. Att acceptera sina affekter är centralt i detta arbete. Liksom att både se affekterna som nödvändiga och den energi de genererar. Denna energi påverkar våra tankar och då också vårt beteende. Påverkar vi energin så påverkar vi m a o både affekter/känslor, tankar och beteende. Att skapa en distans till dessa så att individen kontrollerar denna energi och inte tvärt om ökar förmågan att förhålla sej mindful.

Scroll to Top