Psykoterapi

Kort beskrivning av mitt arbetssätt inom Psykoterapi

Till min mottagning kommer personer med många olika tillstånd som de vill få hjälp med.

Depressioner, stressreaktioner, ångest-smärt- trötthets- syndrom, fobi, utmattningssyndrom, fibromyalgi, par-, familje- och relations problem liksom  olika kriser och trauman.

Efter några inledande samtal bestämmer vi tillsammans vilket problem vi skall arbeta med och hur detta arbete skall gå till. Oftast räcker de metoder jag kan erbjuda för att symtomen successivt skall minska. Vid komplexa problem samarbetar jag ibland med  läkare, akupunktör/qigongspecialist och sjukgymnast.  Målsättningen för behandlingen är att livet skall  kännas lättare och att du skall bli nöjd med dej själv och ditt liv.

De metoder jag använder anpassas efter personens behov men dessa är integrerade i det psykodynamiska samtalet. De olika metoderna har både  psykodynamisk inriktning men ibland använder jag också metoder som har en  beteendeterapeutisk inriktning .

Psykodynamisk psykoterapi (se www.rpc.nu)

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (www.ISTDP.se)

Egostate psychotherapy/Self Leadership,

Kroppspsykoterapi

Lifespan Integration

Emotional Freedom Teknic (EFT)

Interpersonal Psychotherapy (IPT)

EMDR (se www.emdr.se)  vid bearbetning av trauma och  posttraumatiskt stress syndrom

KBT/ Beteendeterapi/ Kognitiv psykoterapi (se www.sfkbt.se)

Du kan läsa vidare om metoderna om du söker med ovan uppgiven beteckning på nätet.

Läs mer »

Scroll to Top