Handledning

Jag handleder psykoterapeuter både individuellt och i grupp. Handledningen inriktas mot att lära ut ett integrerat psykoterapeutiskt förhållningssätt baserat på psykodynamisk inriktning. Den bärande idén är att -med denna inriktning- kombinera metoder allt efter klientens behov.

Scroll to Top