Företag

Jag har arbetat med organisationsforskning och arbetsmiljö-utredningar. Arbetet har då varit fokuserat på den interna kommunikationen inom organisationer. Idag arbetar jag med coaching till arbetsledare och anställda, krissamtal liksom behandling av stressreaktioner och utbrändhet.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *